Kovano gvozdje

Kovano gvozdje

RSG Art d.o.o.

Industrijski dizajn je jedan od mnogih aspekata širokog pojma dizajna, odnosno primenjene umetnosti. Dizajn, pored industrijskog, može biti grafički, modni, dizajn enterijera, a sa razvojem tehnologije razvija se i web dizajn. Nastanak industrijskog dizajna vezuje se za 19. vek kada se razvila ideja da se spoje umetnost i zanat, drugim rečima, industrijska proizvodnja. Zašto baš […]

Read more

Izgradnju i instalaciju hala, čeličnih konstrukcija i garaža ne možete poveriti bilo kome. To je poduhvat koji zahteva pažnju, znanje, iskustvo i posvećenost, od planiranja prostora, preko realizacije projekta do instalacije konstrukata. U pitanju je kompleksan proces koji mora od prve do poslednje faze izrade biti urađen na visoko profesionalan način, tako da finalni produkt […]

Read more

Uređenost doma je veoma bitan estetički momenat i u šta svakako treba uložiti trud i novac. Vaša kuća je prostor u kojem provodite najviše vremena, predstavlja Vašu oazu mira i topline, stoga treba biti uređena sa stilom, tako da odražava Vaš osećaj za estetiku. Kada je reč o materijalu koji je najpogodniji za nameštaj ili […]

Read more