Raskivak

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 150 mm od glatkog ili grifovanog materijala. Po potrebi se radi u razlicitim duzinama.

Kovani vrh

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 150 mm od glatkog ili grifovanog materijala. Po potrebi se radi u razlicitim duzinama.

Asimetricni  S

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 260 mm od glatkog ili grifovanog materijala a sirine 120 , odnosno 50 mm .

 Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Simetricni  S

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 280 mm od glatkog ili grifovanog materijala a sirine 120 ,  mm .

 Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama .

Pereca

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 120mm , sirine 70 mm od glatkog ili grifovanog materijala .

 Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Krug

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 , precnika 120mm od glatkog ili grifovanog materijala .

 Po potrebi se radi razlicitih precnika .

Elipsa

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 , sirine 120mm I duzine 250 mm od glatkog ili grifovanog materijala .

 Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.