Kovani elementi su namenjeni za razne ograde, rukohvate, nadstrešnice, nameštaj i drugo. 

U asortimanu imamo veliki izbor kovanih elemenata kao što su vrh, asimetrični s, simetrični s, pereca, krug, elipsa i raskivak koji se osim u standardnim dimenzijama mogu izraditi i u dimenzijama po vašoj želji.

KOVANI ELEMENTI U NAŠOJ PONUDI

Raskivak

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 150 mm od glatkog ili grifovanog materijala.

Po potrebi se radi u razlicitim duzinama.

Kovani element Raskivak
Kovani Vrh

Kovani vrh

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 150 mm od glatkog ili grifovanog materijala.

Po potrebi se radi u razlicitim duzinama.

Asimetricni  S

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 260 mm od glatkog ili grifovanog materijala a sirine 120 , odnosno 50 mm .

Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Kovani element Asimetrično S
Kovani element Simetricno S

Simetricni  S

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 280 mm od glatkog ili grifovanog materijala a sirine 120 mm .

Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Pereca

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 u duzini od 120mm , sirine 70 mm od glatkog ili grifovanog materijala.

Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Kovani element Pereca
Kovani element Krug

Krug

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 , precnika 120mm od glatkog ili grifovanog materijala.

Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Elipsa

Radi se standardno od materijala 12×6 , 12×12 , 14×14 , 16×16 , sirine 120mm I duzine 250 mm od glatkog ili grifovanog materijala .

Po potrebi se radi u razlicitim dimenzijama.

Kovani element Elipsa