Izgradnja i instalacija čeličnih konstrukcija i hala predstavlja kompleksan poduhvat koji bi trebao biti poveren isključivo profesionalcima iz ove oblasti rada, sa znanjima i iskustvom, koji će od prve do poslednje faze procesa uraditi sve baš kako treba. Pošto govorimo o objektima velikih dimenzija i specifičnih namena, stabilnost same gradnje je na prvom mestu. Stabilnost instalacije u širem smislu znači i bezbednost, tako da je to kriterijum koji se u potpunosti mora ispoštovati, budući da u tim halama obitavaju ljudi. Da bi izgradnja hale i konstrukcije bila bezbedna i uspešna, u idejnom projektovanju moraju se prikupiti određene informacije. Te informacije odnose se na lokacijske uslove, geomehaničke podatke o tlu na kom se planira gradnja, zatim na podatke o radnoj temperaturi u hali, grejanju i provetravanju hale, uređajima i mašinama potrebnim za izgradnju i instalaciju hale, kao i informacije o predviđenom roku za završetak radova.

Hale su, po definiciji, višenamenski, prizemni zatvoreni ili poluotvoreni prostori, za proizvodne ili skladišne potrebe. Najčešće su namenjeni za određenu industrijsku proizvodnju, zatim za skladištenje nekog materijala u smislu magacina, kao i održavanje sportskih aktivnosti, tzv. sportske hale, a mogu poslužiti i za održavanje izložbi i priredbi, i razne druge aktivnosti. Velike su mogućnosti kada je hala u pitanju, jer je to prostor koji dozvoljava razne vrste aktivnosti i prikladan je za raznovrsne namene, te je iz tog razloga i veoma čest slučaj da se ljudi ili organizacije opredeljuju upravo za izgradnju hala. Za izgradnju hala i konstrukcija potrebno je da se ispoštuju određeni prostorno – tehnološko – funkcionalni uslovi, kako bi krajnji rezultat procesa bio sigurna, bezbedna, svrsishodna i stabilna gradnja. Čelik je najpogodniji materijal za izgradnju noseće konstrukcije, jer ga odlikuje funkcionalna prednost u odnosu na sve druge vrste materijala. Visoka mehanička svojstva čelične konstrukcije omogućavaju izgradnju konstrukcija velikih raspona i visina. Hale mogu biti jednobrodne i višebrodne. Jednobrodne hale su najrasprostranjenije zato što su najjednostavnije za izgradnju, a namenjene su uglavnom za sportske dvorane, industrijske pogone, kao i za privremene objekte. Višebrodne hale koje se nazivaju još i okvirne i lučne konstrukcije, grade se za velike raspone. Brod u ovom slučaju predstavlja parcijalni deo hale formiran nizom parova paralelnih stubova koji mogu biti postavljeni podužno ili poprečno. Tri osnovne kategorije hala su one koje su projektovane za određenu namenu, one koje su unapred projektovane i standardne, tipizirane hale. Čelične konstrukcije i hale su veoma popularne zbog fleksibilnih mogućnosti koje pružaju. Primera radi, postoji bitna razlika između zidanih hala i montažnih hala kojima je osnova čelična konstrukcija. Brojne su prednosti montažnih hala nad zidanim. Jedna od njih je svakako brzina izgradnje koja ide u korist čeličnim konstrukcijama. Brzo i efikasno projektovanje hale daleko je ispred zidanih hala, koje, pre svega, zahtevaju mnogo više vremena za izgradnju, a uz to, uz montažne hale se vezuje minimalno narušavanje životne sredine, što je još jedan od bitnih aspekata i prednosti ove vrste hala. Zatim, još jedna od bitnih prednosti je generalno lako prilagođavanje skoro svim vrstama podloge, a uz to lakše održavanje i moderniji izgled. Međutim, pored svih navedenih prednosti, možda su najbitnije one koje se tiču troškova i mogućnosti koje pruža montažna hala. Naime, u poređenju sa zidanom halom, montažna hala iziskuje manje novca za elemente i materijal, a za razliku od zidane hale, nije potrebno održavati fasadu. Što se tiče mogućnosti koje montažna hala pruža, to predstavlja očiglednu prednost montažne hale nad zidanom. Montažnu halu je moguće demontirati i premestiti ukoliko se ukaže potreba za tim, što kod zidane hale to nije slučaj. Takođe, montažnu halu je moguće mnogo lakše nadograđivati, što je kod zidanih hala malo teže. Što se održivosti tiče, hale i čelične konstrukcije ne kaskaju za zidanim. Čelične konstrukcije spadaju među najkvalitetnije i najdugotrajnije, stoga se ne morate opterećivati brigama ako se odlučite za čeličnu konstrukciju. Uveravamo vas da bi to bio pravi izbor, a možete se i sami uveriti u to.